Pavel D. F. Hrubý

Počítačový šílenec, amatérský spisovatel a redaktor.

Panstext

Pansofický text

K nápadu mě přivedl internetový prohlížeč Google Chrome, který již ve verzi 2 nabídl univerzální vyhledávací a adresní řádek ve svém záhlaví. Pomocí tohoto prohlížeče lze tedy zadávat adresy i dotazy vyhledávači do jednoho řádku, text je navíc automaticky doplňovaný. Nápad Panstext bude tedy nejprve nabídnout firmě Google, která má právo jeho přednostního (nikoliv však výhradního) použití.

Základní myšlenkou Panstextu je další zjednodušení vyhledávacího procesu. Navrhuji, aby se v prohlížeči jako odkaz (dotaz) chovalo jakékoliv slovo (skupina slov bezprostředně následujících) napsané na webové stránce (v případě více slov by bylo třeba zvolený text nejprve označit). Kliknutí na speciální klávesu myši (například prostřední tlačítko či kolečko) by se spustilo vyhledávání, nejlépe v nové záložce (možné ovlivnit nastavením prohlížeče). Uživateli by tak odpadla nutnost cokoliv kamkoliv opisovat, podobně jako hypertext přináší odkazy přiřazené k určitým pasážím textu, Panstext vytváří hypertextový odkaz z každého slova či textu na stránce. Podobným způsobem by se mohl Panstext aplikovat i na obrázky či jiné objekty webové stránky.

Tento nápad jsem vložil na internet 12.8.2009 s věnováním největšímu pansofovi všech dob Janu Amosi Komenskému, velkému synovi Moravy a českého národa vůbec. Nedlouho poté se ukázalo, že prohlížeč Google Chrome již tuto funkčnost obsahuje, dohledání jakéhokoliv textu na stránce je možné pomocí označení textu a pravého tlačítka, přičemž vlastní hledání se spouští povelem „Vyhledat v Google…“ zobrazeného pohotovostního menu. Obdobná funkce se poté objevila i v dalších prohlížečích.

Nemůžu samozřejmě tvrdit, že se programátoři inspirovali tímto nápadem, spíš jde o případ jakési obecné synergie, kdy se stejné nápady objevují na více místech. Ke skutečnému Panstextu, jak jsem si jej představoval, chybí ovšem současnému řešení jeden podstatný krok – a to je zajištění relevance hledaných odkazů.

Současné vyhledávací systémy (Google nevyjímaje) totiž fungují na základě shromažďování a indexování klíčových slov automatickými systémy, jejichž inteligence není příliš zářivá (doslova bychom mohli v některých případech mluvit o „artifical stupidity“ – opaku „AI“). Řešení tohoto problému není vůbec snadné, protože inteligence automatických systémů má značná omezení a skutečná „artifical inteligency“ bude asi dosažena až v poměrně vzdáleném časovém horizontu (pakliže vůbec).

Jediným řešením by tedy v současnosti bylo editování indexů a hledání „zaručených odkazů“ manuálně pomocí lidské síly, což je ovšem při dynamice internetu a velkých nákladech na práci lidí poměrně problematické. Navíc i v tomto případě nelze zaručit stoprocentní spolehlivost, bohužel je nutné počítat i s úmyslným mlžením a schválnostmi.

Pokoušel jsem se problém certifikace konzultovat se zástupci Wikipedie, ale ti tvrdí, že nejlepší zárukou spolehlivosti jejich encyklopedie je veřejná kontrola a propagují zachování vždy volného přístupu k zápisu informací. V takovém případě ovšem jen těžko můžeme po nějakém vyhledávači chtít, aby Wikipedii preferoval.

Podaří se tedy vytvořit skutečně celosvětový Panstext? To je otázka, na kterou nedokážu odpovědět, proto spíš než hotový nápad nabízím tuto vizi jako námět k zamyšlení a případné diskusi.

Případné dotazy zodpovím kdykoliv na mailu uvedeném v patičce stránky.

Licence

%d blogerům se to líbí: